Rispondi a questo messaggio:

Pacaritu mia... Mandame l'iban ca ti spediscu na cosa di sordi puru pi li passatiempi e li nuceddre. Poi, giacché, fattili megghiu li cunti, magari ba spiccia ca ti facinu la tessera e ti donu qualche cosa di sobbra

galatonegr®