Rispondi a questo messaggio:

Mi raccomando alli zocculi ca sbattinu nterra, lu curgifissu di fore cu qualche nieddru taccatu sulla collana rigorosamente di oru massicciu, mi auguru ca signuria fumi in modo da tenere lu muzzone ambocca mentre ti ratti annanzi e arretu li mutande a doi manu. A nui di paese, li cittadini ni la potinu sulu suc#are.

galatonegr®